Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Profesyonel Hizmet Ağımız

Misyon ve Vizyonumuz

Bizim-Sen olarak; Avukat Genel Başkan Yardımcımız ve alanında bilgili deneyimli ve donanımlı yönetim kuruluyla, üyelerimizin ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesini öncelemekte ve önemsemekteyiz.

Bizim-Sen olarak; Çalışma hayatı içerisinde; özlük hakları ve disiplin hukukuna ilişkin idare ile doğacak her türlü hukuki sorununun çözülmesinde, her derecedeki yönetim ve yargı organları önünde haklarını arama hususunda üyelerimize ücretsiz hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

Bizim-Sen olarak; Üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruyup gözetirken Evrensel İnsan Hakları, Temel Hak ve Özgürlükleri, Hukukun Üstünlüğünü ve Demokrasiyi esas almaktayız.

BİZİM-SEN (SİYASETEN BAĞIMSIZ, ŞEFFAF, İLKELİ, ETKİLİ SENDİKANIN ADRESİDİR) @ Tüm hakları BİZİM YEREL YÖNETİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI'NA AİTTİR.

Atasever Yazılım - Hazır Web Tasarım Paketleri ile oluşturulmuştur.